Поливни инсталации

Създаването на добри условия за развитие на растения в градината е пряко свързано с поддържането на оптимален за всеки вид воден режим.

Регулирането на подаваното количество вода се извършва с изграждането на подземни, автоматизирани поливни системи.

Съвременната добра градина е немислима без изградена поливна система.

При изграждането на поливни инсталации фирма „Нолина“ разполага  със свои специалисти, за консултации, новости и доставки се допитваме до :

    • Агродрип – гр. Пловдив
  • Aquamat – с бази в гр. София, гр. Бургас и с. Граф Игнатиево обл. Пловдив

Comments are closed.