Тревен чим

Какво е тревния чим ?

Това е естествена трева, отгледана предварително, в продължение на година, предназначена да бъде положена с цел незабавно и трайно създаване на всякакъв вид тревна площ.

Това е модерен и сигурен продукт, без плевели, който може да бъде полаган през цялата година с изключение на периодите с много ниски или високи температури.

Да изберем тревния чим означава да изберем качество, сигурност, успех, ефективност и удобство.

Comments are closed.