Поддръжка

Поддръжка на зелени площи:

Ефекта  на декоративната растителност  във  вашата градина е пълноценен  само при добре поддържани и  подредени растения, при наличието на ефектни цветя и зелена, равна морава през целия вегетативен период. Това се постига с много желание, специализиран  труд и постоянни вложения.

I. Пояснения за поддръжка:

Зелените площи включват :
Морава, декоративни храсти засадени самостоятелно или в групи, декоративни и плодни дървета (вкл. едроразмерни) цветни лехи и розариуми и живи плетове.

Поддръжките са:

 • интензивна поддръжка (поддръжка включваща чести ежеседмични или ежемесечни посещения на озеленителите в градината).
 • неинтензивна поддръжка(посещенията на специалистите са редки (сезонни или в период когато собственика на градината прецени).

1. Морава (мероприятия за интензивна поддръжка – И. П.)

 • косене (2 до 4 пъти в месеца – зависи от сезона)
 • кантиране на ъглите и бордюрите с тример (след всяко косене)
 • грапене (всеки месец)
 • аериране (2 пъти в годината: пролет и есен)
 • торене-подхранване с комбинирани бавнодействащи торове
 • торене-подхранване с бързодействащи торове
 • валиране ( 4 до 6 пъти в сезона)
 • пръскане със селективни хербициди (профиактично 2 пъти за сезон пролет есен)
 • плевене на моравата (при необходи – мост)
 • опесъчаване (внася се ситен речен пясък при възрастни морави)
 • оглед и диагностика състоянието на моравата ( при всяко посещение)

2. Декоративни храсти и видове дървета (мероприятия при И.П.)

 • резитба – основни резитби (есента и ранна пролет)
 • поддържащи резитби (всеки месец)
 • подмладяващи резитби ( при деформи – рани и застарели растения), през пролетта
 • почистване стари и наранени листа, цветове и клонки (ежемесечно)
 • плевене и прекопаване (ежемесечно)
 • кантиране на групите с права лопата
 • кантиране с градинарска лопатка
 • подхранване с бавнодействащи торове
 • внасяне на кисели почви на специалните храсти и дръвчета
 • мулчиране (два пъти в годината пролет и есен)
 • пръскане профилактично с инсектициди и фунгициди (1 път в месеца)
 • оглед и диагностика състоянието на храстите и дърветата и записване в журнал на градината.

3. Розариуми и катерливи рози (меро – приятия при И.П.)

 • основни резитби (пролет и есен)
 • летни резитби (при всяко посещение)
 • подхранване с фосфорни торове (про – лет)
 • подхранване с органични торове (есен)
 • подхранване през ваегетацията – торове с бърз ефект (ежемесечно)
 • прекопаване,плевене и кантиране (ежемесечно)
 • мулчиране (есен)
 • профилактично пръскане с инсектициди и фунгициди
 • привързване на катерливите рози по конструкциите (ежемесечно)
 • -оглед и диагностика състоянието на розите (при всяко посещение)

 

4. Цветни лехи ,многогодишни , луко – вични и сезонни цветя и растения в съдове. (И.П.)

4.1 Многогодишни цветя

 • прекопаване, плевене (ежемесечно)
 • разделяне на туфите, подрязване на стари листа и прецъфтели цветове
 • – подхранване с бързо усвоими тор
 • – пръскане за болести и неприятели (профилактично ежемесечно)

4.2 Луковични – засаждане на определените места (есен)

 • – почистване на сухи листа и прецъфтели цветове

4.3 Сезонни цветя (самостоятелно и в цветни лехи)

 • подготовка на цветните лехи
 • засяване на сезонни цветя (пролет и есен)
 • торене с торове с бърз ефект (ежемесечно)
 • почистване на прецъфтели цветове и стари листа,подрязване при нужда (ежемесечно)
 • оглед и диагностика състоянието на всички видове цветя (при всяко посещение)


4.4 Цветя, декоративни храсти и дръвчета в кашпи, сандъчета и др.

 • грижите са както при сезонни и многогодишни цветя.

Активната поддръжка на градините и парковете започва от месец март и продължава до месец ноември.

II. Материали при поддръжките:

Торове, препарати за растителна защита, разсади, обогатени почви, мулч и др. консумативи.

Тревният килим и декоративните растения на обектите са специфични и индивидуални. Затова манипулациите и консумативите по тяхната поддръжка са различни – зависят от вида, количествата и размера (възрастта) на растенията, размера на тревните площи,климатичните условия, сезона, водния режим и нападението от болести и неприятели.
Посещенията в градините могат да бъдат за извършване на точно определени мероприятия или за интензивна под – дръжка.

инж. агр. Пламен Николов
ЕТ ”Нолина” гр. Хисар

Comments are closed.